• Colazione in Casa Particular
  • Giornata libera a L'Avana
  • Degustazione di Sigari e Rum (opzionale)
  • Pernottamento in Casa Particular a L'Avana